Queensland Games

Ekans

Umiejętność
Ekans
Etap
Basic
Punkty życia
HP40
Typ
Opis Ataku
Spit Poison
Flip a coin. If heads, the Defending Pokemon is now Poisoned.
Opis Ataku
Wrap
20
Flip a coin. If heads, the Defending Pokemon is now Paralyzed.
Śłabość
moon
Odporność
Ucieczka