Queensland Games

Growlithe

Umiejętność
Growlithe
Etap
Basic
Punkty życia
HP60
Typ
Opis Ataku
Flare
20
Flare
Śłabość
Odporność
Ucieczka