Queensland Games

Doduo

Umiejętność
Doduo
Etap
Basic
Punkty życia
HP50
Typ
Opis Ataku
Fury Attack
10x
Flip 2 coins. This attack does 10 damage times the number of heads.
Śłabość
Odporność
Ucieczka