Queensland Games

Bill

Umiejętność
Bill
Etap
Trainer
Typ
Opis Ataku
Draw 2 cards.