Queensland Games

Szabla Turecka

Nazwa
Szabla Turecka
Seria
Upadek Konstantynopola
Index
3
Atak
4
Obrona
1
Dodatek Strategiczny
0
Opis
Taka szabla, wzorowana na s zabli perskiej, była dość nietypową bronią w ówczesnej armii tureckiej i używały jej tylko lekkie formacje.
A
Była bardzo bogato zdobiona ornamentami i napisami stylizowanymi na litery alfaberu arabskiego.
B
Janczarzy częściej używali cięższych szabli o mniejszym zakrzywieniu ostrza.
C
Jej długość wynosiła 102,5 a szerokość 3 centymetry.