Queensland Games

Mehmed Ii

Nazwa
Mehmed Ii
Seria
Upadek Konstantynopola
Index
1
Atak
16
Obrona
11
Dodatek Strategiczny
7
Opis
zw. Zwycięzcą (1430-1481) Twórca imperium osmańskiego, opanował dużą część Bałkanów i zdobył w 1453 roku Konstantynopol, w którym ustanowił stolicę.
A
Stworzył regularną armię i popierał rozwój miast.
B
Po zwycięstwie przemianował Konstantynopol na Stambul.
C
Wydał pierwszy w Turcji kodeks praw.