Queensland Games

Kapitan Armii Bizantyjskiej

Nazwa
Kapitan Armii Bizantyjskiej
Seria
Upadek Konstantynopola
Index
11
Atak
12
Obrona
9
Dodatek Strategiczny
3
Opis
Uzbrojony był podobnie do włoskich piechurów broniących Konstantynopola, według stylu europejskiego.
A
Dzwonowaty hełm okrywał mu również policzki i kark.
B
Miał zbroje złożoną z luźnych elementów płytowych oraz europejski miecz.
C
Bizantyjska świta cesarska i gwardia przyboczna miały mieszankę uzbrojenia typu wschodniego i zachodniego.