Queensland Games

Kapitan Marynarki Francuskiej

Nazwa
Kapitan Marynarki Francuskiej
Seria
Bitwa Pod Trafalgarem
Index
7
Atak
11
Obrona
8
Dodatek Strategiczny
3
Opis
Oficerowie marynarki francuskiej nie byli ani dobrze wyszkoleni ani doświadczeni.
A
Wielu kapitanów uwięziono i zamordowano podczas Rewolucji Francuskiej.
B
Słabość francuskich dowódców dało się też zauważyć także w bitwie pod Abukirem.
C
Ich wykształcenie obejmowało geometrię, algebrę, geografię oraz astronomię.