Queensland Games

Kapitan Marynarki Angielskiej

Nazwa
Kapitan Marynarki Angielskiej
Seria
Bitwa Pod Trafalgarem
Index
2
Atak
12
Obrona
8
Dodatek Strategiczny
3
Opis
Oficerowie marynarki obu walczących stron byli wierni staremu kodeksowi honorowemu i przestrzegali wielu nie pisanych praw.
A
Kapitanowie porozumiewali się specjalnym systemem przy użyciu flag.
B
Dowódca okrętu poddającego się wręczał na znak kapitulacji dowódcy zwycięskiego okrętu szable.
C
Oficerowie swych więźniów przyodziewali, karmili a nawet udzielali im pożyczek.