Queensland Games

Sztucer

Nazwa
Sztucer
Seria
Bitwa Pod Racławicami
Index
4
Atak
5
Obrona
0
Dodatek Strategiczny
0
Opis
Sztucer skałkowy ładowany odprzoodowo (przez lufę), był podstawowym uzbrojeniem piechoty.
A
Zasięg skutecznego strzału wynosił ok. 200 - 300 m.
B
Od poł. XIX w. sztucer stał się bronią myśliwską - sztucer dwulufowy nazywany jest dubeltówką.
C
Osiemnastowiecznych sztucerów używali jeszcze powstańcy podczas Powstania Styczniowego 1863 - 1864.