Queensland Games

Oficer Regimentu Pieszego

Nazwa
Oficer Regimentu Pieszego
Seria
Bitwa Pod Racławicami
Index
12
Atak
10
Obrona
5
Dodatek Strategiczny
2
Opis
Dowodzone przez tych oficerów oddziały wykazywały się dyscypliną i męstwem nawet w obliczu silnego ostrzału altylerii.
A
Uzbrojony był w szablę i pistolet skałkowy, nosił granatowy mundur.
B
Oficerowie tej formacji wywodzili się z ubogiej szlachty.
C
Zazwyczaj byli absolwentami Szkoły Rycerskiej utworzonej w 1765 roku.