Queensland Games

Darda I Kosa

Nazwa
Darda I Kosa
Seria
Bitwa Pod Racławicami
Index
5
Atak
4
Obrona
0
Dodatek Strategiczny
0
Opis
Używane przez milicję chłopską. Darda była rodzajem długiej piki. Kosy osadzone były na sztorc.
A
Oddziały kosynierów często wzbudzały panikę wsród oddziałów rosyjskich.
B
Kosy jako broń były wykorzystywane przez chłopów w czasie wszystkich powstań.
C
Na sztandarze kosynierów widniały dwie skrzyżowane kosy.