Queensland Games

Żołnierz Milicji Miejskiej

Nazwa
Żołnierz Milicji Miejskiej
Seria
Bitwa Pod Orleanem
Index
1
Atak
9
Obrona
7
Dodatek Strategiczny
9
Opis
Zadaniem żołnierzy miejskich było utrzymywanie porządku na ulicach miast i ich obrona w razie ataku z zewnątrz.
A
Nie byli zawodowymi żołnierzami, lecz w większości zwykłymi obywatelami.
B
Ich zbroję stanowił pikowany kaftan, czasem prosty hełm, rzadziej drewniana tarcza.
C
W walce preferowali broń strzelecką (kusze) i drzewcową.