Queensland Games

Statek Grecki - Diera

Nazwa
Statek Grecki - Diera
Seria
Bitwa Pod Maratonem
Index
8
Atak
15
Obrona
13
Dodatek Strategiczny
4
Opis
Diery pojawiły się w połowie Vi w. p.n.e. lecz szybko zaniechano ich budowania. Były podobne do trier, miały tylko mniejsze wymiary.
A
Załogę stanowiło ok. 100 wioślarzy i kulkunastu marynarzy.
B
Diery zostały szybko wyparte przez triery.
C
Diery poruszane były dwoma rzędami wioseł umieszczonych jeden nad drugim.