Queensland Games

Dariusz I Wielki

Nazwa
Dariusz I Wielki
Seria
Bitwa Pod Maratonem
Index
3
Atak
15
Obrona
11
Dodatek Strategiczny
7
Opis
(ok 550 - 486 r. p.n.e.) Od 522 roku p.n.e. król Persji, za jego panowania ogłoszono kodeks praw, ujednolicono system miar i wag, wprowadzono pocztę i monety.
A
W 490 r. p.n.e. zorganizował zakończoną klęską wyprawę na Grecję.
B
Objął władzę w Persji w okresie wstrząsów wewnętrznych, przy poparciu częsci arystokracji.
C
Dariusz I pochodził z dynastii Achemenidów.