Queensland Games

Saper Radziecki

Nazwa
Saper Radziecki
Seria
Bitwa Pod Kurskiem
Index
3
Atak
8
Obrona
8
Dodatek Strategiczny
3
Opis
Zwycięstwo pod Kurskiembyło w znacznej mierze sukcesem radzieckich saperów i zbudowanych przez nich linii obronnych.
A
Radzieckie jednostki saperskie działały samodzielnie oraz w dywizjach piechoty i czołgów.
B
Słowo "saper" wywodzi się od francuskiego "sapeur" (podkopywać się).
C
Pod Kurskiem saperzy wykopali aż 10 tys. km okopów.