Queensland Games

Piechur Polski

Nazwa
Piechur Polski
Seria
Bitwa Pod Kircholmem
Index
11
Atak
7
Obrona
3
Dodatek Strategiczny
0
Opis
Zwani też formacjami węgierskimi. Ten rodzaj piechoty upowszechnił się w Rzeczpospolitej od czasu wojen moskiewskich Stefana Batorego.
A
W tym czasie roty piechoty węgierskiej stanowiły podstawę polskiej piechoty.
B
Ubrany był zazwyczaj w niebieski żupan.
C
Podstawą uzbrojenia hajduka był akerbuz, toporek i szabla.