Queensland Games

Chorąży Husarski

Nazwa
Chorąży Husarski
Seria
Bitwa Pod Kircholmem
Index
9
Atak
14
Obrona
10
Dodatek Strategiczny
5
Opis
Dzierżąc chorągiew roty w czasie walki, chorąży był strażnikiem honoru i ducha bojowego danej formacji.
A
Na chorągwi umieszczano herby jej fundatorów lub symbole rycerskie.
B
Jeśli do końca walki nie udało się odzyskać straconej chorągwi, rotę rozwiązywano.
C
Od XiV w. w Rzeczpospolitej wprowadzono urzedy chorążego wielkiego koronnego i litewskiego.