Queensland Games

Fizylier Austriacki

Nazwa
Fizylier Austriacki
Seria
Bitwa Pod Austerlitz
Index
12
Atak
7
Obrona
4
Dodatek Strategiczny
0
Opis
Formacje fizylierów powstały na początku XVII w. wraz z rozwojem artylerii jako jej eskorta.
A
Piechurzy austriaccy wyposażeni byli w karabiny najczęściej wzoru z 1778 r.
B
Nazwa formacji pochodzi od francuskiego słowa fusilier (strzelec)
C
Pułk piechoty podzielony był na 2 bataliony po 6 kompanii fizylierskich.