Queensland Games

Hirohito

Nazwa
Hirohito
Seria
Bitwa O Pearl Harbor
Index
5
Atak
15
Obrona
13
Dodatek Strategiczny
8
Opis
(1901 - 1989) Cesarz Japonii od 1926, uniknął większych konsekwencji za współudział Japonii w II wojnie światowej.
A
Od 1927 wspierał japońską polityke podboju Chin.
B
Po wojnie zmuszony był do rezygnacji z podtrzymywania cesarskiej "boskości".
C
W 1947 roku ograniczono jego władze przez wprowadzenie monarchii konstytucyjnej.